בתי ספר

ביישובי דרום השרון 7 בתי ספר יסודיים, הכוללים 95 כיתות שבהם לומדים  3154 תלמידים מכיתה א' עד כיתה ו'.

בית הספר האזורי המקיף "עמי אסף" בבית ברל כולל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה ולומדים בו 1423 תלמידים.  בבית חינוך "ירקון״ לומדים 897 תלמידים. התלמידים מוסעים אל בתי הספר מ-31 יישובי המועצה ומהיישוב צור יגאל. ביישובי המועצה 1079 תלמידים הלומדים במוסדות חינוך שלא בבעלות הרשות, מהם 139 בחינוך המיוחד ויתרתם בחינוך הרגיל.

מספרם הכולל של תלמידי המועצה הוא כ- 6553 תלמידים.

בבית חינוך אזורי ״כצנלסון״ לומדים השנה 344 תלמידים. בשנה״ל תשע״ח יושם דגש על המשך תכנון ויישום תהליכי הוראה - למידה מגוונים וחדשניים המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה.
בבית הספר ״מעבר אפק״ לומדים השנה 326 תלמידים. בית הספר מעבר אפק נבחר להצטרף לתכנית "בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית". התפיסה הרעיונית העומדת בבסיס התכנית היא ליווי בתי"ס מצויינים והנגשת תשתיות פדגוגיות וארגוניות ע"י מטה ומחוז להתפתחות בית ספרית ולשיתוף בידע בין בתי ספר. כמו כן, ישולבו בתכנית הלימודים שיעורי העשרה מותאמים דוגמת תכנית "רובולנד", תכנית "דיבייט" העוסקת במיומנויות בין אישיות, תכנית מולטימדיה והעשרה מוסיקלית ותנועתית.
בבית חינוך אזורי ״מתן״ לומדים השנה 536 תלמידים. בעקבות השתתפותן של מורות בית הספר בקורס יזמות בהובלת אגף החינוך במועצה, תיפתח השנה ספרייה לכל קהילת בית הספר האזורי מתן- שתהיה פתוחה לתלמיד בית הספר במהלך יום הלימודים ואחר הצהריים.
עמוד 7 מתוך 15

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר