בתי ספר

ביישובי דרום השרון 7 בתי ספר יסודיים, הכוללים 95 כיתות שבהם לומדים  3154 תלמידים מכיתה א' עד כיתה ו'.

בית הספר האזורי המקיף "עמי אסף" בבית ברל כולל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה ולומדים בו 1423 תלמידים.  בבית חינוך "ירקון״ לומדים 897 תלמידים. התלמידים מוסעים אל בתי הספר מ-31 יישובי המועצה ומהיישוב צור יגאל. ביישובי המועצה 1079 תלמידים הלומדים במוסדות חינוך שלא בבעלות הרשות, מהם 139 בחינוך המיוחד ויתרתם בחינוך הרגיל.

מספרם הכולל של תלמידי המועצה הוא כ- 6553 תלמידים.

בבית הספר ״ירקון״ לומדים השנה 1214 תלמידים. בית חינוך ירקון הציב לעצמו בשנת הלימודים הבאה להעמיק את החינוך החברתי הערכי ולהמשיך להוביל ולהצטיין בתחום בו ביה"ס מוביל. נקבע יעד לפיתוח מנהיגות חברתית ערכית בשלושה מעגלים: אישי, חברתי וקהילתי. צוות המורים מפתח תכניות לימודיות השוזרות חינוך למנהיגות במטרה לפתח בקרב תלמידים זהות אישית בעלת כישורי מנהיגות במטרה להשיג יעדים אישיים משמעותיים שהמתבגר מציב לעצמו ובמטרה להצמיח מנהיגים שיכולים להוביל לשינויים הן במישור האישי והן במישור החברתי והלאומי.
בבית הספר ״אהרונוביץ״ לומדים השנה 519 תלמידים. בבית ספר אהרונוביץ ישולבו בשנה״ל תשע״ח, בין היתר, התכנית הבאות: "סטודיו פתוח", פרויקט "קטן עלינו", מצוינות 2000 לשכבות ד' + ה' ו- תכנית "הקשר הרב דורי".
בבית חינוך אזורי ״יחדיו״ לומדים השנה 432 תלמידים. בשנה״ל תשע״ח תערך בבית חינוך יחדיו, בין היתר, השתלמות לצוות ב PBL- למידה מבוססת פרוייקטים- והמשך ביסוס שיטת ההוראה בכל שכבות הגיל תוך שילוב של דיאלוג ופדגוגיה.
עמוד 6 מתוך 15

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר