פניה למחלקת הגבייה

ציפי איבגי

מנהלת מחלקת גבייה

טל: 03-9000504/5/6/7/8/9/10

מחלקת הגבייה והשומה במועצה האזורית דרום השרון עורכת שומה וגובה מתושבי המועצה ומעסקים תשלומים בגין ארנונה, תשלומי חינוך ואגרות שונות. באמצעות אתר המועצה ניתן לשלם ארנונה דרך האינטרנט וכן להוריד טפסים חיוניים .

הארנונה הינה תשלום שכל בעל/מחזיק בנכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכדומה) בתחום הרשות המקומית מחויב לשלם על פי חוק. הארנונה מהווה מקור מרכזי ל תקציב המועצה

 

קבלת קהל בגבייה

:

 • יום א׳ : 08:30-12:30
 • יום ב׳ : 12:30-16:00
 • יום ג׳ : 12:30-18:00
 • יום ד׳ : 08:30-12:30
 • יום ה׳ : 08:30-12:30

מיקום: בית המועצה האזורית, קריית המועצה, נווה ירק

מענה במחלקת הגביה

מענה במחלקת הגביה:

ניתן ליצור קשר עם מחלקת הגביה בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

 • צאט עם נציג
 • מוקד ברורים ותשלומים (מענה קולי אוטומטי - 08:00 - 22:00) : 076-5300921

 • מענה טלפוני: 03-9000504/5/6/7/8/9/10

  במועדים הבאים:
  • ימי א׳, ד׳ ו- ה׳: 13:00-16:00
  • יום ב׳:  08:30-12:30 

אפליקציית mast

על פי החוק, חובת תשלום ארנונה חלה על המחזיק בנכס. לכן, על כל שינוי שחל בנכס שבחזקתך (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס) יש להודיע למועצה בכתב - ומייד. בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב במסים עד ליום מסירת ההודעה. במקרה של רכישה, מכירה או השכרת הנכס נא להביא עמך:  תצלום החוזה שכירות / מכר כנדרש, בציון:תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש. מספר זיהוי (מספר המשלם, מס' ת.ז או מס' ח.פ/ח.צ/עמותה)  כל עוד לא תתקבל ההודעה כאמור לעיל על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת התשלום על המחזיק הרשום במועצה - ולכן חשוב שתמסור הודעה בכתב למועצה על הפסקת בעלות או החזקה בנכס, ובדרך זו תימנע מחיוב מיותר.    שימו לב! חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום במועצה. אם הנך עומד/ת לרכוש או למכור נכס, יש לבדוק  במועצה בטרם ייחתם החוזה מהם המסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס. תיקון החוק קובע כי בתקופת ההשכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.  בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, נוסף סעיף 8 (ג) הקובע כי במידה שהנכס אינו נכס למגורים והמחזיק בו הוא חברה פרטית, ובמידה שהמחזיק לא שילם את הארנונה הכללית שהוטלה עליו כולה או חלקה - רשאית המועצה לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה הפרטית.  
  פירוט ההנחות בארנונה לשנת 2009 מוגש בפורמט PDF שהצפייה בו מחייבת שימוש בתוכנת Adobe Acrobat Reader. להורדת התוכנה לחצו כאן:   להורדת ההנחות בתשלומי ארנונה לשנת 2011 מתוך חוברת "סל שירותים לתושב" של המועצה לחצו כאן (כ-164 ק"ב) להורדת החוברת המלאה של "סל שירותים לתושב" לשנת 2011 לחצו כאן (כ-1.1 מ"ב)    
עמוד 5 מתוך 5