פניה למחלקת הגבייה

ניתן לקבל שירות גם באתר mast (הקלק/י על הקישור)

ֿובאמצעות אפליקציה ייעודית (למכשירי אפל / למכשירי אנדרואיד)

ציפי איבגי

מנהלת מחלקת גבייה

טל: 03-9000504/5/6/7/8/9/10

מחלקת הגבייה והשומה במועצה האזורית דרום השרון עורכת שומה וגובה מתושבי המועצה ומעסקים תשלומים בגין ארנונה, תשלומי חינוך ואגרות שונות. באמצעות אתר המועצה ניתן לשלם ארנונה דרך האינטרנט וכן להוריד טפסים חיוניים .

הארנונה הינה תשלום שכל בעל/מחזיק בנכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכדומה) בתחום הרשות המקומית מחויב לשלם על פי חוק. הארנונה מהווה מקור מרכזי ל תקציב המועצה

 

קבלת קהל בגבייה

  • יום א׳ : 08:30-12:30
  • יום ב׳ : 12:30-16:00
  • יום ג׳ : 12:30-18:00
  • יום ד׳ : 08:30-12:30
  • יום ה׳ : 08:30-12:30

מיקום: בית המועצה האזורית, קריית המועצה, נווה ירק

מענה במחלקת הגביה

ניתן ליצור קשר עם מחלקת הגביה בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

בעקבות שינויי חקיקה, שנכנסו לתוקף ב-1.7.2014, מחויבות המועצות האזוריות  לפעול עפ"י  " כללי הרשויות המקומיות (ביוב)  (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)". כללים אלה חלים על כלל המועצות האזוריות בישראל, ומשנים את אופן חישוב אגרת הביוב. השינוי באגרת הביוב עד היום תשלום אגרת הביוב היה קבוע ואחיד לכל נכס ועמד על כ- 820 ₪ לשנה ( מעודכן לשנת 2014).  בשיטת החישוב החדשה, נדרשת המועצה לחייב את תושביה באגרת ביוב בהתאם לצריכת המים של כל צרכן . לכל קוב מים נקבע תעריף המתבסס על תחשיב שנערך במועצה בסיוע חברה מקצועית בתחום. האם החיוב הוא על כל צריכת המים? ברור לכולם כי לא כל צריכת המים עוברת בסופו של דבר אל מערכות הביוב ולכן לא נכון לחייב באגרת ביוב עבור כל צריכת המים. הדבר נכון בפרט לבתים פרטיים עם גינות, שהמים שלהם לא מגיעים למערכת הביוב. לפיכך החיוב בגין אגרת הביוב יבוצע בהתאם למנגנון "חורף-קיץ", לפיו כל נכסי המגורים במועצה ייהנו מהקלה בכמות המים שנצרכה.  תקופת החורף – חודשים דצמבר-מרץ: בתקופה זו, בה הגינות אינן מושקות יחויב הביוב לפי -  90% מצריכת המים בפועל. תקופת הקיץ – חודשים אפריל-נובמבר: שיטת החישוב החדשה מתחשבת בעובדה כי בתקופת הקיץ השימוש במים גדל עקב השקיית הגינות. לכן, בתקופה זו החיוב לא יתבסס על צריכה בפועל אלא על ממוצע הצריכה בחודשי החורף. במידה ויצרוך פחות מהממוצע הצריכות בחורף -  יחויב בהתאם לצריכה. יש לציין כי חישוב הממוצע יתעדכן בהתאם לצריכת החורף בכל שנה. מהו גובה החיוב? על פי מנגנון "חורף-קיץ", צריכת המים תחויב על פי תעריף אגרת הביוב המשקף את עלות הטיפול בשפכים בפועל במועצה. איך המועצה תדע מהי צריכת המים של כל צרכן? על פי החוק המועצה פנתה לאגודות המים להעביר אליה את נתוני צריכת המים בתקופות השונות. נתונים אלה , יותאמו לנכסים הרשומים במערכת הגביה של המועצה וכך המועצה תוכל ליצור חיוב המתאים לכל משלם.. חשוב לציין, כי החיוב הינו על…
על פי החוק, חובת תשלום ארנונה חלה על המחזיק בנכס. לכן, על כל שינוי שחל בנכס שבחזקתך (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס) יש להודיע למועצה בכתב - ומייד. בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב במסים עד ליום מסירת ההודעה. במקרה של רכישה, מכירה או השכרת הנכס נא להביא עמך:  תצלום החוזה שכירות / מכר כנדרש, בציון:תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש. מספר זיהוי (מספר המשלם, מס' ת.ז או מס' ח.פ/ח.צ/עמותה)  כל עוד לא תתקבל ההודעה כאמור לעיל על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת התשלום על המחזיק הרשום במועצה - ולכן חשוב שתמסור הודעה בכתב למועצה על הפסקת בעלות או החזקה בנכס, ובדרך זו תימנע מחיוב מיותר.    שימו לב! חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום במועצה. אם הנך עומד/ת לרכוש או למכור נכס, יש לבדוק  במועצה בטרם ייחתם החוזה מהם המסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס. תיקון החוק קובע כי בתקופת ההשכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.  בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, נוסף סעיף 8 (ג) הקובע כי במידה שהנכס אינו נכס למגורים והמחזיק בו הוא חברה פרטית, ובמידה שהמחזיק לא שילם את הארנונה הכללית שהוטלה עליו כולה או חלקה - רשאית המועצה לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה הפרטית.  
עמוד 5 מתוך 6

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר