הודעה למשלמים ארנונה בה״ק

אם הנך משלם כיום את תשלומיך למועצה באמצעות הוראת קבע, הן באמצעות כרטיס אשראי והן דרך הבנק, והחלטת לשלם השנה את הארנונה מראש נא שים לב :

עליך לשלם את חשבון הארנונה השנתי המצורף כפי שהוא כאשר  מסכומו הופחת התשלום התקופתי לחודש ינואר-פברואר 2016  עם קליטת התשלום מראש , תפסיק המועצה לחייב את חשבונך בארנונה (פרט לתשלום התקופתי הראשון האמור).

שים לב אם שלמת את החשבון השנתי , אזי אין צורך לפנות למחלקת הגביה ו/או הבנק לביטול הוראת הקבע.

לתשומת לבכם :

בהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום 14/06/2015 נקבע כי החל משנת 2016 ואילך יבוטלו הנחות הסדר / מימון כדלקמן:

  1. הנחה בשיעור של 2% בגין תשלום מראש עבור שנת הכספים.
  2. הנחת הסדר עבור תשלומים תקופתיים באמצעות הוראת קבע בבנק ( חד חודשי ודו חודשי ).

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר