חמישי, 07 פברואר 2019 11:16

הצהרה על פרגולה - מהיום באופן מקוון

בהתאם לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17), התשע"ח - 2018 (להלן - התיקון לחוק) שפורסם ביום 25.07.2018, נקבע פטור מארנונה ל"מצללה" (פרגולה) הממוקמת בחצר, בגג, או במרפסת של בית מגורים ושאינה משמשת למחסן או חניה, וזאת אף אם הפרגולה מכוסה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי.

כל מי שמחזיק בפרגולה כאמור לעיל, ומחויב בגינה בארנונה, מתבקש לפנות  למחלקת הגבייה תוך ציון מספרו הפיזי של הנכס ברישומי המועצה.

מהיום ניתן להגיש את ההצהרה על פרגולה באופן מקוון באמצעות מילוי הטופס בקישור הבא.

למידע נוסף על התנאים לקבלת הפטור.

דרום השרון - שומרים על הירוק של כולנו

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר