ראשון, 04 נובמבר 2018 15:47

הודעה למחזיקי נכסי המגורים במועצה בעניין פטור מארנונה בנוגע לשטחי "מצללה" (פרגולה)

הודעה למחזיקי נכסי המגורים במועצה בעניין פטור מארנונה בנוגע לשטחי "מצללה" (פרגולה), בהתאם לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17), התשע"ח

הרינו מתכבדים להודיעכם כי בהתאם לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17), התשע"ח - 2018 (להלן - התיקון לחוק) שפורסם ביום 25.07.2018, נקבע פטור מארנונה ל"מצללה" (פרגולה) הממוקמת בחצר, בגג, או במרפסת של בית מגורים ושאינה משמשת למחסן או חניה, וזאת אף אם הפרגולה מכוסה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי.

לכן, כל מי שמחזיק בפרגולה כאמור לעיל, ומחויב בגינה בארנונה, מתבקש לפנות בכתב למחלקת הגבייה תוך ציון מספרו הפיזי של הנכס ברישומי המועצה.

לאחר הפנייה האמורה תיערך בדיקה בנכס שבכפוף לממצאיה והוראות התיקון לחוק - יוחל הפטור מהארנונה ביחס לשטח הפרגולה החל משנת 2019.

בכבוד רב,

יצחק אגוזי גזבר המועצה ומנהל הארנונה

קישור לתיקון לחוק

קישור לתקציר החוק

לטופס בקשה לפטור מארנונה ל״מצללה״ (פרגולה)

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר