חמישי, 03 אוגוסט 2017 09:24

פניה כללית למחלקת הגבייה (נושאים אחרים)

בטופס הבא ניתן לפנות למחלקת הגביה בנושאים הבאים:

 • תשלום ארנונה בהוראת קבע בנקאית
  יש להוריד את הטופס המצורף בקישור הבא, למלאו, לצרף חותמת של הבנק על הטופס ולשלוח אותו באמצעות הטופס הנ״ל.
 • תשלום ארנונה בהוראת קבע בכרטיס האשראי
  חובה למלא את הטופס המצורף בקישור הבא ולשלוח אותו באמצעות הטופס הנ״ל.
 • היטלים.
 • אישורים למס הכנסה.
 • אישור על העדר קבלת הנחה בארנונה.
 • בקשה לשינוי כתובת משלוח דואר.
 • העתק קבלה.
 • שילוט.
 • בקשה למדידה חוזרת.
 • נושאים אחרים.

 

לתמיכה במילוי הטופס, ניתן לפנות למספר: 072-339-0809

Media

פניה כללית למחלקת הגבייה (נושאים אחרים)