חמישי, 28 ינואר 2016 11:27

הסבר על תשלום ארנונה, השגות ועררים

 1. הארנונה היא תשלום חובה שכל מחזיק בנכס בתחומי המועצה משלם עפ"י חוק
  התשלום נקבע לפי סוג וגודל הנכס ובהתאם לשימוש שנעשה בנכס
 2. רכישה בעלות או אחזקה –אדם שהינו בעל מחזיק של הנכס שהשתלמת עליו ארנונה. חייב בתשלום ארנונה לאחר שנעשה בעל מחזיק של הנכס.
  כל בעל או מחזיק של נכס המוכר . מעביר או משכיר  את הנכס חייב למסור למועצה הודעה בכתב על העסקה.
 3. המועד לתשלום הארנונה הוא 1 בינואר בכל שנה.
 4. לנוכחותך , הסדר תשלומים של שישה תשלומים דו חודשים ,שיעורי התשלומים צמודים לעליית המדד בהתאם לחוק.
 5. אי פירעון תשלום  דו חודשי במועד הנקוב יגרום לחיוב בריבית והפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלום. .
 6. אי פירעון שניים מהתשלומים במועדם יאפשר למועצה לדרוש את מלוא החיוב השנתי במועד שנקבע. בתוספת פיגורים כחוק.

השגה וערר על תשלום ארנונה :

להלן פירוט זכויותיך ומועדים להשגה וערר על הארנונה הכללית
הנך ראשי תוך 90 יום מים קבלת הודעת התשלום להשיג עליה בפני מנהל הארנונה על יסוד אחת  מהטענות הבאות :

 1. הנכס אינו נמצא באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום
 2. נפלה טעות בציון סוג הנכס גודלו או השימוש בו.
 3. אינך מחזיק בנכס כמשמעותו כפקודת העריות /המועצה. את ההשגה יש לשלוח רשום ל-מ.א. דרם השרון  ת.ד. 500 נווה ירק 4994500

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארוננה על השגתו רשאי תוך 90 יום מיום שנמסרה לו תשובה . לעורר עליה בפני ועדת ערר.
על החלטת ועדת ערר ניתן לערער לבית המשפט לענייניים מנהלתיים תוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר