חמישי, 28 ינואר 2016 11:20

הודעה למשלמים ארנונה בהוראת קבע

אם הנך משלם כיום את תשלומיך למועצה באמצעות הוראת קבע, הן באמצעות כרטיס אשראי והן דרך הבנק, והחלטת לשלם השנה את הארנונה מראש נא שים לב :

עליך לשלם את חשבון הארנונה השנתי המצורף כפי שהוא כאשר  מסכומו הופחת התשלום התקופתי לחודש ינואר-פברואר 2016  עם קליטת התשלום מראש , תפסיק המועצה לחייב את חשבונך בארנונה (פרט לתשלום התקופתי הראשון האמור).

שים לב אם שלמת את החשבון השנתי , אזי אין צורך לפנות למחלקת הגביה ו/או הבנק לביטול הוראת הקבע.

לתשומת לבכם :

בהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום 14/06/2015 נקבע כי החל משנת 2016 ואילך יבוטלו הנחות הסדר / מימון כדלקמן:

  1. הנחה בשיעור של 2% בגין תשלום מראש עבור שנת הכספים.
  2. הנחת הסדר עבור תשלומים תקופתיים באמצעות הוראת קבע בבנק ( חד חודשי ודו חודשי ).