חמישי, 17 ספטמבר 2015 13:14

טופס עדכון פרטי צרכן מים

ציפי איבגי

מנהלת מחלקת גבייה

טל: 03-9000504/5/6/7/8/9/10

יש להוריד את הטופס, למלאו כנדרש ולשולחו, חתום, בהתאם להנחיות המפורטות בו.