חמישי, 11 יוני 2015 16:04

בקשה לקבלת הנחה בארנונה מכוח החוק

יש לבחור את סוג ההנחה המבוקשת: פדויי שבי, אזרח ותיק, נרדפי נאצים, אסיר ציון, נפגעי מלחמה, נפגעי פעולות איבה, עולה, עיוור, הורה עצמאי, נכות, סיעוד, חייל/ת סדיר או מילואים, ולהעזר בהוראות למילוי הטופס.

Media

טופס הנחה בהתאם לקריטריונים