חמישי, 11 יוני 2015 15:59

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לנכס ריק

Media

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לנכס ריק