הנחיות ונהלים ברישוי עסקים (1)

הנחיות ונהלים ברישוי עסקים

אלי ביוקאורל

אחראי רישוי עסקים

טל: 03-9000609 פקס: 03-9000613 דוא״ל:eli@dsharon.org.il

קבלת קהל: בתיאום מראש.