ראשון, 25 מאי 2014 13:52

הנחיות להגשת פרשה טכנית לעסק

פריטים מס' 10.16ב, 10.9, 10.7ג, 10.1, 10.8

הפרשה טכנית תכיל התייחסות מפורטת לסעיפים הבאים:

 1. חומרי הגלם בהם משתמשים בתהליכי הייצור-סוג וכמות, כולל שימוש במים, דלקים, דבקים, צבעים וכימיקלים.
 2. אחסנת דלקים - כמויות בכל מיכל, אחסנה עילית או תת קרקעית ואמצעים למניעת ובקרת דליפות.
 3. הליכי הייצור ופעילויות נוספות (אחסנה, אריזה, שטיפה, צביעה, פירוק, תיקון) המתבצעים בשטח העסק, כולל תשתיות ומתקנים ( במלל ובתרשים ).
 4. תשתיות לאחסון חומרים מסוכנים, סוג וכמות פסולת מסוכנת הנוצרת בעסק, איסוף ויעדי פינוי.
 5. מקורות פליטת מזהמים לסביבה- שפכים, זיהום אוויר, רעש, ריח, פסולת וחומרים מסוכנים.
 6. מתקני טיפול ובקרה למניעת פליטת שפכים ומזהמי אוויר לסביבה  ( כולל חישוב יעילות ).
 7. חישוב תיאורטי או מדידות של ריכוזי מזהמים ( שפכים , גזים וחלקיקים, מפלסי רעש ) נפלטים משטח העסק.
 8. נוהלי תחזוקה של אמצעים למניעת פליטת מזהמים לסביבה.
 9. סוג וכמות פסולת מוצקה הנוצרת בעסק- כולל איסוף ויעדי פינוי.
 10. תכנית סניטרית של העסק.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר