< a class = "itemPrintThisPage" rel = "nofollow" href = "#" onclick = "window.print();return false;" > הדפס עמוד זה
ראשון, 25 מאי 2014 13:51

הנחיות לבקשה לרישיון עסק אירוע המוני

אירוע המוני (אירועים תחת כיפת השמים ) – מוגדר על פי חוק רישוי עסקים, כאירוע של "עינוג ציבורי " הנערך במקום פתוח /סגור שלא יועד לכך. לדוגמא: פארק, רחבת המושב, בית העם, ומקומות סגורים אחרים שלא יועדו לכך.

לפיכך, אירוע במקום שאין בו רישיון עסק, מנהל האירוע נדרש ברישיון לאירוע חד – פעמי.

באילו מקרים צריך רישוי לאירוע ?

החוק מגדיר אירועי תרבות , בידור וספורט תחת כיפת השמים שנועדו ל - 500 משתתפים  או יותר.

פריט 7.7 (ה) לצו רישוי עסקים (טעוני רישוי), התשע"ג - 2012

להלן: תנאי משטרת ישראל לאירועים תחת כיפת השמים .

הגשת הבקשה

בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש למחלקת רישוי עסקים 30 יום לפני קיום האירוע.

על הבקשה לכלול את הפרטים/מסמכים הבאים:

 1. מכתב המתאר את פרטי האירוע.
 2. תוכנית עסק חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך (שהוסמך מטעם רשם המהנדסים).
 3. תוכנית בטיחות ערוכה וחתומה ע"י מהנדס בטיחות מוסמך.
 4. הסדרי תנועה וחנייה
 5. אישור למבנים אירעיים (מהנדס קונסטרוקציה)
 6. תוכנית אבטחה
 7. אישור חשמלאי בודק
 8. אישור כיבוי אש

  רצ"ב הנחיות כיבוי אש בהם יש לעמוד

 9. אישור מד"א
 10. צריכת משקאות משכרים – נדרש בפריט נוסף לרישוי 4.8 לצו.
 11. אישור משרד הבריאות באירועים בהם מוגש מזון (הן מזון המבושל במקום והן המגיע מחברות קייטרינג מסודרות) יש למלא טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (רצ"ב) .

לנוחיותך מצ"ב טופס תיוג מסמכים לאירוע חד פעמי .

עודכן לאחרונה ב ראשון, 24 אוגוסט 2014 17:36