ראשון, 25 מאי 2014 13:49

איסור מכירת משקאות משכרים בשעות הלילה

ביום 28.12.11 פורסם ברשומות צו רישוי עסקים (עבירות קנס- משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א 2011 וצו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט- משקאות משכרים)(הוראת שעה), התשע"ב 2011, עליהם חתומים שרי הפנים והמשפטים.

 בהתאם לצווים, שנכנסו לתוקף ביום 27.1.12 העבירה של ממכר משקאות משכרים בלילה בין השעות 23:00  ועד 06:00 בבוקר הוכרזה כברירת משפט שהקנס בגינה הינו 9000 ₪ .

 עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968,איסור מכירת אלכוהול בלילה מהווה תנאי ברישיון העסק.

עפ"י סעיף 14 א' לחוק, מי שמפר את החוק דינו מאסר 18 חודשים.

אי לכך נדרשים בעלי עסקים מסוג קיוסק, מכולת, פיצוציה, סופרמרקטים, חנויות יין וכדומה,  לא למכור משקאות משכרים בין השעות 23:00 ועד 06:00 למחרת.

 הצו אינו חל על בתי-אוכל המוכרים ומגישים משקאות משכרים לצריכה במקום.

 אכיפה תתבצע מעת לעת על ידי משטרת ישראל והרשות המקומית.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר