חמישי, 04 יוני 2015 14:01

איסור רוכלות

באזור השיפוט של מועצה אזורית דרום – השרון העיסוק ברוכלות מכל סוג אסורה , וזאת מתוך התחשבות בסדר הציבורי .

עודכן לאחרונה ב שני, 29 ינואר 2018 15:29