ראשון, 04 אוגוסט 2013 05:36

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון לניהול עסק הינו מסמך , החתום על ידי ראש המועצה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.

  הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם המועצה.

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות, מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. עוד נועד החוק לשמור על הבטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, למנוע סכנת הדבקות במחלות בעלי חיים ולמנוע זיהום של מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות, וכן לשמור על בריאות הציבור לרבות תנאי תבאורה נאותים ולהבטיח קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות.

 על פי חוק רישוי עסקים (התשכ"ח - 1968) כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים (לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע״ג - 2013 (משרד לאיכות הסביבה) וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע״ג 2013 (משרד הבריאות)) חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. 

באלו מקרים יש להגיש בקשה לרישיון עסק ?

עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה , שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח .

באלו מקרים אין חובת רישוי ?

משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו:עורכי דין , רופאים , רואי חשבון ועוד.

כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים , סטודיו להתעמלות , פעוטונים , גני ילדים פרטיים וכו'.

ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק , כגון: מכירת הלבשה והנעלה , חלקי חילוף חדשים לרכב , כלי בית , מכשירי כתיבה וספרים.

עודכן לאחרונה ב שני, 12 פברואר 2018 15:33

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר