שני, 29 יולי 2013 06:53

הכנת תכנית עסק

תכנית עסקית תכנית עסקית

הכנת תוכנית לניהול עסק להתבסס על חוק תכנון ובניה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) , תשס"א – 2000 .

התוכנית תכלול את המידע הבא :

  • תרשים  סביבה של החלקה בה העסק נמצא (בקנה מידה של 1:250)
  • מפה מצבית - בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו (בקנה מידה של 1:250)
  • תכנית העסק  - בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים (בקנה מידה של 1:10)
  • חתכים  - שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה (בקנה מידה של 1:100).
    החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק  
  • לבתי אוכל יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידה של 1:50)

דגשים מיוחדים להגשת תוכנית עסק  

עסק של עריכת אירועים תחת כיפת השמים

נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות,

ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.

עסקי מזון ובתי אוכל

בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50)

המבנה יכלול : אזור אחסנה , מטבח , אולם ישיבה , חדר שירותים לרבות לנכים.

המבנה יהיה בנוי מבלוקים , ברמת גימור נאותה ללא חורים בקירות וצבוע.

בעסק יהיה אוורור , חלונות יש לרשת ברשת צפופה.

לא מאושר ציפוי P.V.C   , עץ , פח , או שימוש באזבסט. 

גישה לאנשים עם מוגבלות

לאנשים עם מוגבלות בתנועה יהיה העסק נגיש מהחניה הקרובה משפת הכביש לבית

העסק פנימה , לרבות לחדרי השירותים.

בית העסק יהיה מתקן שירותים מותאם לאנשים עם מוגבלות בתנועה על פי התקנות.

מפעל מסוכן

נדרש "תיק מפעל מסוכן" על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בשלושה העתקים.  

לראשית העמוד

עודכן לאחרונה ב שני, 12 פברואר 2018 15:28

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר