שני, 29 יולי 2013 06:46

הגשת הבקשה לרישוי עסקים

הבקשה לרישיון עסק תוגש במחלקת   רישוי עסקים בטופס הגשת בקשה לרישיון.

הבקשה תהיה חתומה בידי המבקש   (חותמת החברה לעסק של חברה בע"מ).

 על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

  • תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך.
  • תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם יידרש).
  • תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום ממחלקת הגבייה במועצה.
  • מספר לקוח בארנונה - מספר חוזה ארנונה.
  • חוזה שכירות .
  • תעודת זהות + צילום תעודת הזהות .
  • אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק לעסקים שהם חברה בע"מ) .
  • מסמכים מצורפים נוספים שידרשו על ידי מחלקת רישוי עסקים .

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק  דוא"ל ומספר טלפון נייד .

מה נדרש לעשות במקרה של העברת בעלות על העסק ?

העברת בעלות לעסק מחייבת הגשת בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק 

מחלקת רישוי עסקים גובה אגרה לפי כל פריט בנפרד הנכלל בבקשה .

אגרת רישוי /חידוש רישיון/ היתר זמני / רישיון זמני   - 324 ₪

 

לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגופים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק .  

לראשית העמוד 

 

עודכן לאחרונה ב שני, 12 פברואר 2018 16:15

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר