שבת, 11 נובמבר 2000 11:29

איתן בן ציון

מנהל החברה הכלכלית והחברה להשבת מי קולחין

טל': 03-9000620 | פקס: 03-9000622 | Elazar@dsharon.org.il