רביעי, 11 נובמבר 2009 11:26

החברה להשבת מי קולחין

החברה הכלכלית דרום השרון אחראית לניהולה של החברה להשבת מי קולחין.

עוד בקטיגוריה « חגי שפר