החברה הכלכלית והחברה להשבת מי קולחין

איתן בן ציון

מנהל החברה הכלכלית והחברה להשבת מי קולחין

טל': 03-9000620 | פקס: 03-9000622 | Elazar@dsharon.org.il

החברה הכלכלית במועצה האזורית דרום השרון הינה זרוע שבאמצעותה מקדמת המועצה פרוייקטים שונים.

החברה הכלכלית אחראית לביצוע מטלות שוטפות כגון תחזוקת אזורי התעשייה הקיימים, קידום אזורי התעשייה החדשים, גמר הפיתוח ביישובים השונים והתחלת פיתוח ביישובים אחרים והשגת תוקף לתוכניות בינוי שונות לפי דרישת המועצה.

החברה מקדמת תוכניות בינוי בעיר במספר יישובים לפי בקשות היישובים והחלטת המועצה.

החברה הכלכלית דרום השרון אחראית גם לשיקום מחצבות בתחום המועצה וכן לניהולה של החברה להשבת מי קולחין.

מנהלי החברה הכלכלית לפתוח דרום השרון

ד״ר מוטי דלג׳ו - יו״ר

החברים הם חברי האסיפה הכללית של המליאה

לרשימה

דירקטוריון החברה

 1. מוטי דלג'ו - יו"ר
 2. צפי פלד - אייל
 3. דוד זריהן - עדנים
 4. אורי אורן - נוה ירק - נ.ציבור
 5. ישראל אברמסון - צופית-נ.ציבור
 6. אמיל עזרן - צור נתן - נ.ציבור
 7. זאביק לנדאו - רמת הכובש-נ.ציבור
 8. רמי ברדוגו - מהנדס המועצה
 9. בועז שויגר - מועצה
 10. נילי יוגב - מועצה
 11. ציפי וקנין - מועצה
 12. יצחק אגוזי - גזבר

ועדת מכרזים

 1. צפי פלד - יו"ר
 2. אבי קירס - מתן
 3. יצחק רוטרו - נוה ירק
 4. אילונה מינץ-זק - צופית
 5. ליאור לנגר - נוה ירק -נ.ציבור
 6. יעקב פנר - ניר אליהו - נ.ציבור
 7. אורן עמיאל - רמת הכובש- נ.ציבור
 • יצחק אגוזי - גזבר מזכיר
 • רמי ברדוגו - מהנדס המועצה
 • מנכ"ל
 • יועץ משפטי

ועדת ביקורת

 1. דוד סיון - שדי חמד - יו"ר
 2. רחמים זבידה - כפר מלל
 3. חגי כהן - עינת
 4. רואי מסורי - מבקר פנים