מחלקה משפטית

יריב סומך, עו"ד

יועץ המשפטי

טל: 03-9000547 פקס:03-9000549 yariv@dsharon.org.il

לימור ריבלין, עו"ד

עוזרת ליועץ המשפטי

טל: 03-9000547 פקס:03-9000549 Limor@dsharon.org.il

המחלקה המשפטית

המחלקה המשפטית של הרשות המקומית הינה גורם מרכזי בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין. חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו - 1975, מחייב כל רשות מקומית בקבלת ייעוץ משפטי.

המחלקה המשפטית מעניקה שירותים משפטיים לכל מחלקות המועצה בנושאים:

 • תכנון ובנייה
 • דיני מכרזים
 • דיני חוזים
 • דיני מקרקעין
 • ארנונה וגביית אגרות, היטלים ותשלומי חובה
 • דיני רשויות מקומיות
 • משפט מנהלי 

עבודת היועץ המשפטי כוללת גם:

 • מתן חוות דעת משפטיות
 • השתתפות בישיבות הועדה המקומית לתכנון ובנייה ובישיבות מליאת המועצה
 • ניסוח מכתבים ומסמכים משפטיים
 • ייצוג המועצה בערכאות שיפוטיות: בבתי משפטי אזרחיים, מנהליים, בוועדות ערר בארנונה ובתכנון הבנייה, בבג"צ ובבית הדין לעבודה.

ייצוג הוועדה המקומית לתכנון ובניה והמועצה בנושאים פליליים (תכנון ובנייה וחוקי עזר), מבוצע ע"י תובע עצמאי.