מחלקה משפטית

יריב סומך, עו"ד

יועץ המשפטי

טל: 03-9000547 פקס:03-9000549 yariv@dsharon.org.il

לימור ריבלין, עו"ד

עוזרת ליועץ המשפטי

טל: 03-9000547 פקס:03-9000549 Limor@dsharon.org.il

המחלקה המשפטית

המחלקה המשפטית של הרשות המקומית הינה גורם מרכזי בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין. חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו - 1975, מחייב כל רשות מקומית בקבלת ייעוץ משפטי.

המחלקה המשפטית מעניקה שירותים משפטיים לכל מחלקות המועצה בנושאים:

 • תכנון ובנייה
 • דיני מכרזים
 • דיני חוזים
 • דיני מקרקעין
 • ארנונה וגביית אגרות, היטלים ותשלומי חובה
 • דיני רשויות מקומיות
 • משפט מנהלי 

עבודת היועץ המשפטי כוללת גם:

 • מתן חוות דעת משפטיות
 • השתתפות בישיבות הועדה המקומית לתכנון ובנייה ובישיבות מליאת המועצה
 • ניסוח מכתבים ומסמכים משפטיים
 • ייצוג המועצה בערכאות שיפוטיות: בבתי משפטי אזרחיים, מנהליים, בוועדות ערר בארנונה ובתכנון הבנייה, בבג"צ ובבית הדין לעבודה.

ייצוג הוועדה המקומית לתכנון ובניה והמועצה בנושאים פליליים (תכנון ובנייה וחוקי עזר), מבוצע ע"י תובע עצמאי.

בתוקף סמכותה עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית לרשויות מקומיות) תשס"ח 2008, תחליט מליאת המועצה האזורית דרום השרון בישיבתה ביום 28.06.2017 להטיל בתחום המועצה ארנונה כללית לשנת 2018. התעריפים לשנת 2018 נקבעו על פי תעריפי 2017 בתוספת עדכון אוטומטי של 2.18% כפי שנקבע ע"י משרד הפנים וללא כל שינוי מהוראות הצו לשנת 2017. טיוטה זאת מובאת לעיונכם/ן בהתאם לסעיף 276ד לפקודת העיריות ולסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות. לעיון בטיוטת צו הארנונה, הקליקו על הקישור המצורף