תלונות הציבור

רו"ח רואי מסורי

מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור

טל: 03-9000690 פקס: 03-9000622 דוא״ל: roeem@dsharon.org.il

 אופן הגשת תלונה

ניתן להגיש תלונה  באמצעות טופס  מקוון, משלוח פקס, דואר רגיל ודוא"ל (בהתאם לפרטי ההתקשרות לעיל).

לתשומת ליבך, על מנת לקצר את  מועד קבלת התשובה, מומלץ לשגר את  תלונתך בטופס מקוון באמצעות אתר זה. ניתן גם להגיש התלונה ישירות למחלקה הרלוונטית במועצה.

הממונה על תלונות  הציבור רשאי לברר את התלונה או הפנייה בכל דרך שתראה   ואין הוא קשור להוראות שבסדרי הדין או  דיני ראיות.

  במקרים הבאים לא תתקיים בדיקה, אלא אם נמצאה הצדקה לכך:

  • בעניין התלוי ועומד בדיון בבית משפט או בבית דין, או בעניין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.  
  • תלונות המטופלות במקביל והמתבררות במשרד מבקר המדינה, במשטרה או בכל ראשות ציבורית אחרת.
  • תלונה אשר הוגשה כעבור שנה מיום האירוע.
  • תלונות אנונימיות.
  • תלונות המופנות אלינו לידיעה.

אין בהחלטותיו וממצאיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין בירור פנייה או תלונה כלשהיא, כדי להעניק למתלונן או לכל אדם אחר, זכות או סעד בבית משפט ואין בהחלטותיו כדי למנוע זכות או סעד שהפונה זכאי לו על פי חוק.