שני, 26 אוגוסט 2013 09:40

מבקר פנים

הביקורת הפנימית במועצה האזורית דרום השרון מתנהלת בהתאם ל"צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958" ובהתאם ל"חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992". עבודת הביקורת מבוצעת על ידי מבקר פנים עובד המועצה, בתיאום ובסיוע של ועדת ביקורת.

הביקורת הפנימית הינה פעילות של בחינה והערכה בלתי תלויה לפעולות המועצה ופעולות נושאי משרה וממלאי התפקידים השונים. מטרתה של הביקורת לקבוע כי פעולות אלה תקינות מבחינת החוק, נעשו בידי בעלי הסמכות ובשמירה על מנהל תקין, טוהר המידות, יעילות, חסכון, אפקטיביות (מועילות). כן נבדק האם מתקיימים כללי מנהל תקין בהשגת היעדים התואמים את המטרות שהוצבו במועצה והמשרתים את כלל הציבור, בהתאם לנורמות ולתקנים שנקבעו.

במועצה קיימת תוכנית עבודה רב-שנתית ושנתית של הביקורת הפנימית. בקביעת תוכנית העבודה משתתפים מבקר המועצה, ועדת הביקורת וראש המועצה. ביצוע הביקורת נקבע על פי סדר קדימויות ומורכב ממטלות ביקורת - בכללן ביקורת של פעולות או נושא מוגדר. ביקורת מעקב מבוצעת על יישום ותיקון הליקויים שהוערו בדו"חות הביקורת של מבקר הפנים, ועדת ביקורת, רואה חשבון מטעם משרד הפנים ומבקר המדינה. בהנחיית ראש המועצה, הוקם צוות מעקב לישום המלצות המבקר. הצוות כולל את מבקר הפנים, גזבר ומזכיר המועצה, היועצת המשפטית של המועצה ומנהל היחידה לתכנון אסטרטגי.

ניתן ליצור קשר עם המבקר באמצעות המייל והטלפון.

מבקר הפנים הוא גם הממונה על תלונות הציבור בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח - 2008

עוד בקטיגוריה רו"ח רואי מסורי »

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר