בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, דובר המועצה והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

היחידה לתכנון אסטרטגי

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה המיועדת בעיקרה לשפר את מתן השירותים הניתנים לתושבי המועצה באמצעות הליכי איכות ובקרה ברשורת המקומית.

היחידה לתכנון אסטרטגי במועצה האזורית דרום השרון הוקמה בסוף שנת 2000. היחידה מרכזת את תחומי הדרכה ופיתוח ארגוני, חקירת גבולות, ימי עיון וכנסים, טיפול בפניות ציבור, תקשורת והסברה, יישום חוק חופש המידע, תיקון ליקויים של דו"חות מבקר משרד הפנים ומבקר הפנים, פיתוח שירותי אינטרנט ועוד.

מעת הקמתה היתה היחידה שותפה לתהליך גיבוש תכניות עבודה במחלקות המועצה, הטמעת מערכות איכות שירות  ISO 14000, ISO 9001 בתחום איכות הסביבה, תקן ישראלי לתחבורה 9301,כתיבת הקוד האתי והפיכת המועצה על מחלקותיה למשרד ללא נייר.

מטרתה המרכזית של היחידה היא לחזק את יכולת התכנון הכוללני והרב תחומי ברשות במקביל לטיפול בנושאים בעלי משמעויות בין מחקלקיות וכלל ארגוניות.

{readmore:להמשך}

בשעה טובה השקנו את האתר החדש של מ.א. דרום השרון. באתר החדש הושקעו שעות רבות של עבודה מתוך רצון ליתן את השרות הטוב ביותר לתושבי המועצה. הכוונה היא להמשיך ולפתח את האפשרויות להתקשרות ולביצוע פעולות נוספות באתר תוך כדי הגברת השימושיות, הקלת השימוש וההבנה והגדלת התפקיד של התאר בקשר בין המועצה לתושבים. האתר פועל כרגע בתקופת הרצה. בתקופה זו נבחן את תפקוד כל מערכות האתר, נבחן את ההיענות ונקבל מסקנות לצורך ההמשך. פניות, משוב, הערות, הארות וכל רעיון בקשר לאתר, מה שיש בו ומה שתרצו שיהיה בו, יתקבלו בברכה ובשמחה. אשמח אם תוכלו לשלוח אותם לתיבת הדוא״ל שלי : eran@dsharon.org.il ערן שאקי, מנהל האתר
  חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. הקלק/י למידע נוסף מוויקפדיה על חופש המידע
בכנס דיוני התקציב לשנת 2015  שהתקיים בשבוע שעבר אישרה מליאת המועצה האזורית דרום השרון את תקציב המועצה לשנת 2015. התקציב לשנת 2015 עומד על סך כולל של 261.868 מיליון ש"ח. זהו גידול של 5.6% בהשוואה לתקציב שאושר לשנת 2014 (247.910 מיליון ש"ח).
עמוד 3 מתוך 9