בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, דובר המועצה והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

היחידה לתכנון אסטרטגי

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה המיועדת בעיקרה לשפר את מתן השירותים הניתנים לתושבי המועצה באמצעות הליכי איכות ובקרה ברשורת המקומית.

היחידה לתכנון אסטרטגי במועצה האזורית דרום השרון הוקמה בסוף שנת 2000. היחידה מרכזת את תחומי הדרכה ופיתוח ארגוני, חקירת גבולות, ימי עיון וכנסים, טיפול בפניות ציבור, תקשורת והסברה, יישום חוק חופש המידע, תיקון ליקויים של דו"חות מבקר משרד הפנים ומבקר הפנים, פיתוח שירותי אינטרנט ועוד.

מעת הקמתה היתה היחידה שותפה לתהליך גיבוש תכניות עבודה במחלקות המועצה, הטמעת מערכות איכות שירות  ISO 14000, ISO 9001 בתחום איכות הסביבה, תקן ישראלי לתחבורה 9301,כתיבת הקוד האתי והפיכת המועצה על מחלקותיה למשרד ללא נייר.

מטרתה המרכזית של היחידה היא לחזק את יכולת התכנון הכוללני והרב תחומי ברשות במקביל לטיפול בנושאים בעלי משמעויות בין מחקלקיות וכלל ארגוניות.

{readmore:להמשך}

ביום  חמישי ט״ו שבט התשע"ד, 16/1/2014, נערך בקריית המועצה טקס נטיעות ט"ו בשבט בהשתתפות ראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו, סגנו, צפי פלד, מנהלי מחלקות, יו"ר ועד העבודים, אשר סבן, ועובדי הרשות. בטקס נטעו עשרות שתילים חדשים ברחבה הסמוכה לבניין המועצה.
ביום  חמישי ט״ו שבט התשע"ד, 16/1/2014, נערך בקריית המועצה טקס נטיעות ט"ו בשבט בהשתתפות ראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו, סגנו, צפי פלד, מנהלי מחלקות, יו"ר ועד העבודים, אשר סבן, ועובדי הרשות.
בדרום השרון - עיתון המועצה המקומית דרום השרון, ספטמבר 2013 from eshaki   להורדת העיתון בקובץ PDF       
עמוד 6 מתוך 9