בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי  והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

רוני בן שטח

דוברת המועצה

טל: 03-9000272 פקס:9 /03-9000528 Roni@dsharon.org.il

היחידה לתכנון אסטרטגי

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה המיועדת בעיקרה לשפר את מתן השירותים הניתנים לתושבי המועצה באמצעות הליכי איכות ובקרה ברשורת המקומית.

היחידה לתכנון אסטרטגי במועצה האזורית דרום השרון הוקמה בסוף שנת 2000. היחידה מרכזת את תחומי הדרכה ופיתוח ארגוני, חקירת גבולות, ימי עיון וכנסים, טיפול בפניות ציבור, תקשורת והסברה, יישום חוק חופש המידע, תיקון ליקויים של דו"חות מבקר משרד הפנים ומבקר הפנים, פיתוח שירותי אינטרנט ועוד.

מעת הקמתה היתה היחידה שותפה לתהליך גיבוש תכניות עבודה במחלקות המועצה, הטמעת מערכות איכות שירות  ISO 14000, ISO 9001 בתחום איכות הסביבה, תקן ישראלי לתחבורה 9301,כתיבת הקוד האתי והפיכת המועצה על מחלקותיה למשרד ללא נייר.

מטרתה המרכזית של היחידה היא לחזק את יכולת התכנון הכוללני והרב תחומי ברשות במקביל לטיפול בנושאים בעלי משמעויות בין מחקלקיות וכלל ארגוניות.

משרד האוצר חתם עם מרכז השלטון המקומי על הסכם פשרה בנוגע לסוגיית "חלף היטל השבחה" בהמשך להליך המתקיים בנושא בבית המשפט העליון. חלף היטל השבחה הינו תשלום המועבר לרשות מקומית עבור עסקה שנעשתה במקרקעין בבעלות המדינה ועל ידי המדינה. המחלקות בין הצדדים נסובה על תשלום חסר של חלף היטל השבחה שהועבר לרשויות המקומיות בשנים עברו.   הסכם הפשרה אליו הגיעו שמוליק ריפמן, יו"ר מרכז  המוא"ז, וד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר ועדת הקרקעות במרכז המוא"ז וראש מועצת דרום השרון, שם קץ לתביעת הרשויות שהתנהלה בביהמ"ש העליון שהגיעה לסך של כ- 3 מיליארד ש"ח.  במסגרת הסכם הפשרה יקבלו הרשויות המקומיות סך כולל של 1 מיליארד ש"ח כאשר 120 מיליון ש"ח יחולקו לרשויות חלשות ע"פ מדדים סוציו אקונומיים, סך של 50 מיליון ש"ח ישוריינו לטובת הרשויות שלא תבעו ו- 830 מיליון ש"ח יחולקו לפי חלקן של הרשויות התובעות. שיעור תשלומי חלף היטל השבחה יגדל מ- 10%  ל- 12%. כמו כן, הוסכם כי בסיס התשלום יישאר במתכונת הנהוגה כיום.  עוד סוכם כי נושא הדרישה לתשלום חלף היטל השבחה בגין החלטה 979 יסוכם בועדה לישוב סכסוכים והוסכם כי יתאפשר למוא"ז לעתור לביהמ"ש במקרה והחלטת הועדה תהיה שלילית. על אף שחתימת ההסכם אינו מחייב וכל רשות תצטרך ליתן את הסכמתה, ממליצים שמוליק ריפמן וד"ר מוטי דלג'ו לרשויות לחתום ולקבל את חלקן על פי הסיכום המופיע בהסכם המצ"ב.
מועצה אזורית דרום השרון וישוביה משתתפים בצערה של משפחת ישועה ומשפחת ההתיישבות על מותו של יצחק (שייע) ישועה, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות, שתרם רבות להתיישבות הכפרית בכל תפקידיו.
שר הפנים וסגן ראש הממשלה מר אלי ישי, ערך ביקור עבודה בישוב צור יצחק (ביום חמישי 8.11.12 )  לאור החלטת הממשלה בדבר הכרה בישוב . אל השר התלוו מנכ"ל משרדו מר עמרם קלעג'י, ראש המועצה ד"ר מוטי דלג'ו וסגנו צפי פלד. במהלך הביקור סייר השר בישוב ונועד עם נציגי מליאת המועצה האזורית, נציגי התושבים, חברי הועד המקומי  ומנהלי מחלקות המועצה לפגישת עבודה בה הועלו נושאים שונים הנוגעים להקמתו והתפתחותו  של הישוב.  בנוסף, סייר השר בישוב צור נתן ונפגש עם יזמים וקבלנים הבונים בישוב צור יצחק.  שר הפנים חלק שבחים לעבודת המועצה וציין כי למועצה האזורית דרום השרון יש יכולת ביצוע וניהול ברמה גבוהה מה שמאפשר לה להקים ובהצלחה ישובים חדשים. השר הצהיר כי יפעל להסרת החסמים הבירוקרטיים וכי משרדו יבחן דרכים לסייע לקידומו ופיתוחו של היישוב צור יצחק.  בתמונה מימין לשמאל : ד"ר מוטי דלג'ו ראש המועצה האזורית דרום השרון, אלי ישי- שר הפנים וסגן ראש הממשלה, יריב אברהם- חבר הועד המקומי , עמרם קלעג'י -מנכ"ל משרד הפנים
  תושבים יקרים, כחלק מדרישות מערכת האיכות  I.S.O 9001 נקיים במהלך הימים הקרובים סקר שביעות רצון ואיתור צרכי תושבים מהמועצה ושירותיה. סקר זה נועד לאפיין ולזהות שינויים בצרכי התושבים ובמידת שביעות רצונם מהשירות אותו הם מקבלים באמצעות הרשות.  המדובר בסקר מקיף  שיכלול כ 1000 בתי אב. הסקר ייערך באמצעות חברת מחקר "אליקסיר" - מחקר יעוץ והדרכה בהנהלת ד"ר דורית  בן- ברוך שנבחרה לבצע את הסקר עבור המועצה. אני מבקש להדגיש כי הסקר הינו אנונימי ומבוסס על מדגם אקראי של בתי אב בכל ישובי המועצה.   ייתכן ובימים הקרובים  יפנה אליך סוקר/ת מטעם חברת המחקר "אליקסיר". זמן התשאול המשוער הינו 10-15 דקות, בהן תתבקש/י להשיב על מגוון שאלות הנוגעות לפעילות המועצה ושביעות רצונך כתושב המועצה. היענותך לסקר חשובה מאוד ובכך תינתן לך האפשרות להשפיע על סדרי העדיפויות ואיכות השירות של  המועצה בשנים הקרובות. אני מבקש את שיתוף הפעולה מצידך ומודה לך מראש על היענותך.   בברכה, ד"ר מוטי דלג'וראש   המועצה       
עמוד 6 מתוך 7

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר