בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, דובר המועצה והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

היחידה לתכנון אסטרטגי

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה המיועדת בעיקרה לשפר את מתן השירותים הניתנים לתושבי המועצה באמצעות הליכי איכות ובקרה ברשורת המקומית.

היחידה לתכנון אסטרטגי במועצה האזורית דרום השרון הוקמה בסוף שנת 2000. היחידה מרכזת את תחומי הדרכה ופיתוח ארגוני, חקירת גבולות, ימי עיון וכנסים, טיפול בפניות ציבור, תקשורת והסברה, יישום חוק חופש המידע, תיקון ליקויים של דו"חות מבקר משרד הפנים ומבקר הפנים, פיתוח שירותי אינטרנט ועוד.

מעת הקמתה היתה היחידה שותפה לתהליך גיבוש תכניות עבודה במחלקות המועצה, הטמעת מערכות איכות שירות  ISO 14000, ISO 9001 בתחום איכות הסביבה, תקן ישראלי לתחבורה 9301,כתיבת הקוד האתי והפיכת המועצה על מחלקותיה למשרד ללא נייר.

מטרתה המרכזית של היחידה היא לחזק את יכולת התכנון הכוללני והרב תחומי ברשות במקביל לטיפול בנושאים בעלי משמעויות בין מחקלקיות וכלל ארגוניות.

{readmore:להמשך}

לראשונה במועצה האזורית דרום השרון - קורס חובשים מקיף בן 180 שעות להכשרת מתנדבים
תחרות צילום נושאת פרסים של נופי והווי המועצה. 22 הצילומים הנבחרים יוצגו בתערוכה במועצה בחודש יולי 2019.
תמונות מהפגנת החקלאים...מה כבר ביקשנו? להוריד את מחירי המים? להקל על העסקת עובדים זרים? לתמוך ביצוא חקלאי? להקים שוק סיטונאי חדש? לעשות סדר בענף המטילות? פשוט לשמור על החקלאות, ועל החקלאים
במלאת 35 למועצה, יצא לאור ספר המתעד את סיפורם של ישובי המועצה מעלייתם לקרקע ועד ימינו. בנוסף סוקר הספר ציוני דרך משמעותיים בתולדות המועצה. עותקים מהספר ממתינים לכם במזכירויות הישובים. בהמשך יועלה הספר לאתר האינטרנט שלנו.
עמוד 1 מתוך 8