חוק חופש המידע

  חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. הקלק/י למידע נוסף מוויקפדיה על חופש המידע