הסברה ותקשורת

בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי  והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

תפקידי היחידה לתכנון אסטרטגי בתחום ההסברה והתקשורת

  • עריכה והוצאה לאור של עיתון המועצה - המפורסם אחת לרבעון.
  • עריכה והוצאה לאור של חוברת סל שירותים 
  • טיפוח ושמירה על קשרי עיתונות
  • פרסומים שונים
  • שילוט תדמיתי 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר