אינטרנט

בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי  והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

תפקידי היחידה לתכנון אסטרטגי בתחום האינטרנט

  • פיתוח אתר האינטרנט של המועצה
  • ניהול תוכן אתר המועצה
  • הקמה, ניהול והטמעה של ניו מדיה במועצה.
  • הטמעה ואינטגרציה של עבודת מחלקות המועצה בעולם המקוון.
  • הקמת ארכיון היסטורי

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר