חמישי, 08 אוגוסט 2013 11:11

הסכם בעניין חלף היטל השבחה ברשויות מקומיות