חמישי, 08 אוגוסט 2013 11:05

יצחק (שייע) ישועה ז"ל