בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, דובר המועצה והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

היחידה לתכנון אסטרטגי

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה המיועדת בעיקרה לשפר את מתן השירותים הניתנים לתושבי המועצה באמצעות הליכי איכות ובקרה ברשורת המקומית.

היחידה לתכנון אסטרטגי במועצה האזורית דרום השרון הוקמה בסוף שנת 2000. היחידה מרכזת את תחומי הדרכה ופיתוח ארגוני, חקירת גבולות, ימי עיון וכנסים, טיפול בפניות ציבור, תקשורת והסברה, יישום חוק חופש המידע, תיקון ליקויים של דו"חות מבקר משרד הפנים ומבקר הפנים, פיתוח שירותי אינטרנט ועוד.

מעת הקמתה היתה היחידה שותפה לתהליך גיבוש תכניות עבודה במחלקות המועצה, הטמעת מערכות איכות שירות  ISO 14000, ISO 9001 בתחום איכות הסביבה, תקן ישראלי לתחבורה 9301,כתיבת הקוד האתי והפיכת המועצה על מחלקותיה למשרד ללא נייר.

מטרתה המרכזית של היחידה היא לחזק את יכולת התכנון הכוללני והרב תחומי ברשות במקביל לטיפול בנושאים בעלי משמעויות בין מחקלקיות וכלל ארגוניות.

{readmore:להמשך}

תמונות מהפגנת החקלאים...מה כבר ביקשנו? להוריד את מחירי המים? להקל על העסקת עובדים זרים? לתמוך ביצוא חקלאי? להקים שוק סיטונאי חדש? לעשות סדר בענף המטילות? פשוט לשמור על החקלאות, ועל החקלאים
במלאת 35 למועצה, יצא לאור ספר המתעד את סיפורם של ישובי המועצה מעלייתם לקרקע ועד ימינו. בנוסף סוקר הספר ציוני דרך משמעותיים בתולדות המועצה. עותקים מהספר ממתינים לכם במזכירויות הישובים. בהמשך יועלה הספר לאתר האינטרנט שלנו.
סופת הרוחות והגשמים שפקדה את אזור דרום השרון השאירה אחריה נזקים עצומים. רוחות במהירות של למעלה ממאה קמ"ש עקרה מאות עצים, פגעה במאות בתים, השמידה מאות דונמים של גידולים חקלאיים והשאירה אלפי משפחות ללא חשמל ומים. צוותי החירום של המועצה נפרסו ככל יכולתם בישובי המועצה כדי לנסות ולתקן חלק מהנזקים.
עדכונים אחרונים בנוגע לנזקי הסופה ופעילות המועצה: פינוי גזם מהישובים הנזק לשרון בעקבות הפסקת החשמל הממושכת: כמעט 80 מיליון שקלים (01/11) עדכון היום הרביעי לסופה (28/10) ״דרום השרון בעין הסערה״ - עדכון מהיום - 27/10; ראיון עם ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, ב״הכל דיבורים״ (28/07) עדכון 26/10 - ערב; מכתבו של ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו למנכ״ל חברת החשמל; עדכון בנוגע לחשמל והמים בצור יצחק; עדכון בנושא אספקת מים; סופה באזורנו - עדכון מוסדות חינוך; עדכון פעילות בעקבות  הסופה;    
עמוד 1 מתוך 7