ראשון, 25 מאי 2014 14:17

אושר תקציב המועצה לשנת 2014 בהיקף של כ 248 מליון ש"ח.

דיוני תקציב 2014 בדרום השרון כ 40 אחוז מהתקציב המהווים 98 מיליון ש"ח מיועדים להשקעה בחינוך ומשקפים גידול בהיקף ההשקעה בתחום זה.

מסגרת התקציב מהווה גידול של כ 3 אחוזים ביחס לתקציב שנה קודמת.

ראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו, אמר לאחר אישור התקציב כי שנת 2014 תעמיד בסימן הרחבת ההשקעה בתחום החינוך, תוך דגש על השקעה בפיצול כיתות והקטנת מספר התלמידים בכיתות הלימוד.

מוטי דלג'ו בדיוני תקציב 2014 במסגרת דיוני התקציב הציג ראש המועצה בפני המליאה את עיקרי המדיניות, היעדים והמטרות לשנים הקרובות.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר