שלישי, 16 יולי 2013 08:12

תקציב מאוזן

 

ד“ר מוטי דלג'ו ראש המועצה, רו“ח שמואל יערי מבקר מטעם משרד הפנים, יצחק אגוזי, גזבר ומזכיר המועצההמועצה האזורית דרום השרון סיימה את שנת התקציב 2012 באיזו תקציבי זו השנה ה-17 ברציפות.

מ.א. דרום השרון גם היתה הרשות הראשונה בישראל מכלל 256 רשויות מקומיות שדוחותיה הכספיים לשנת 2012 בוקרו ואושרו על ידי משרד הפנים.

המועצה האזורית דרום השרום גובה מזה 18 שנים ברציפות את תעריך המינימום הקבוע בחוק לארנונת מגרושים ותקציבה לשנת 2012 הסתכם ב- 230 מיליוני ש"ח.

בתמונה - ד"ר מוטי דלג'ו ראש המועצה, רו"ח שמואל יערי מבקר מטעם משרד הפנים, יצחק אגוזי, גזבר ומזכיר המועצה

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר