רביעי, 14 דצמבר 2016 11:07

מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת התקציב 2017 - הודעה לציבור

מועצה אזורית דרום השרון (להלן "המועצה"), מודיעה כי ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשות תמיכה לשנת 2017 בהתאם לנוהל תמיכות של  רשויות מקומיות (להלן – "הנוהל" ) בנושא של שירותים לתושבים הנמצאים במצוקה כלכלית שבתחומי המועצה,ובנושא של פעילות לאזרחים ותיקים ברחבי המועצה.               

בתבחינים לחלוקת התמיכות  ובטפסים להגשת הבקשות בהתאם לנוהל ניתן לעיין בקישורים הבאים:

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי גזברות המועצה בפניה טלפונית 03-9000552 .

את הבקשות ניתן להגיש בגזברות המועצה עד ליום ה' 16/1/17 בשעה 15:00 . (להלן – "המועד הקובע" ) .

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הקובע או שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים, תדחנה ללא דיון.

 

יצחק אגוזי,גזבר המועצה
                   

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר