יקי אסקיו

ס.מהנדס המועצה ומנהל תשתיות

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: askayo@dsharon.org.il

מחלקת הנדסה

מחלקת ההנדסה הינה הגוף האמון על כל נושאי  התכנון, הבינוי, והתחזוקה בתחומי המועצה.

תפקיד המחלקה הינו גיבוש מדיניות וביצוע תשתיות ,תאורה ,תנועה ותמרור, כבישים ומדרכות , ביוב ,מים וניקוז במועצה והסדרת המערכות בהתאם לדרישות הרשויות בשיתוף  הישובים.

המחלקה אחראית גם על פרויקטי בינוי ציבורי: תכנון, שיפוץ, הסבה, שיקום, שיחזור והקמה של מוסדות ציבור - בתי ספר, גני ילדים, מתנ"סים, אולמות ספורט, בתי כנסת וכו'.

כמו כן, אחראית מחלקת ההנדסה על  פיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים ותאום בין רשויות התשתיות השונות החוצות את שטחה הסטטוטורי של המועצה, במטרה להבטיח תחזוקה נאותה במרחב המועצה ועמידה של עבודות התשתיות בתנאים המוגדרים ע"י המועצה ומניעת פגיעה בתשתיות קיימות.

אתמול, 01/03/16, נחתם הסכם עם קרן ברל כצנלסון, המסדיר את הקמת בית הספר ״עמי אסף״ החדש על אדמות בית ברל. זהו נידבך נוסף להפיכת בית ברל למרכז חינוך אזורי. המתחם מרכז יחדיו בתי ספר יסודי, חטיבת ביניים ותיכון לצד מכללה אקדמית. מדף הפייסבוק של המועצה
כחלק מהרפורמה בחוק התכנון והבניה נדרשת כל ועדה לנסח הנחיות מרחביות לתחומה. הנחיות אלה מאפשרות שמירה על שפה עיצובית כוללת ואחידה למרחב התכנון ולאזורים השונים בו. הן מבטיחות וודאות ושקיפות לתושבים, ליזמים ולעורכי בקשות להיתרים. ההנחיות המרחביות אינן משנות או מחליפות תכניות מפורטות, אלא מוסיפות עליהן. מליאת הועדה המקומית אישרה הנחיות מרחביות לתחום המועצה בישיבתה ביום 26 ביולי 2016. הנחיות אלו עודכנו בישיבת מליאה שהתקיימה ביום 12.2.2017. הנחיות אלה מרכזות את הנהוג במועצה עד היום ובמידת הצורך יעודכנו בהמשך.
אתמול חתם ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו,על היתר לבניית בית ספר עמי אסף החדש בבית ברל, בהיקף של כעשרת אלפים מ״ר. מצ״ב פוסט מדף הפייסבוק של ראש המועצה
בקרוב יוחל בבניית מעונות יום לילדים בצור יצחק ובכפר סירקין לאחר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הכלכלה והמסחר. מצ״ב פוסט של ראש המועצה בנושא.
עמוד 2 מתוך 8