אמיר כהן

מהנדס המועצה

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: Amirc@dsharon.org.il

מחלקת הנדסה

מחלקת ההנדסה הינה הגוף האמון על כל נושאי  התכנון, הבינוי, והתחזוקה בתחומי המועצה.

תפקיד המחלקה הינו גיבוש מדיניות וביצוע תשתיות ,תאורה ,תנועה ותמרור, כבישים ומדרכות , ביוב ,מים וניקוז במועצה והסדרת המערכות בהתאם לדרישות הרשויות בשיתוף  הישובים.

המחלקה אחראית גם על פרויקטי בינוי ציבורי: תכנון, שיפוץ, הסבה, שיקום, שיחזור והקמה של מוסדות ציבור - בתי ספר, גני ילדים, מתנ"סים, אולמות ספורט, בתי כנסת וכו'.

כמו כן, אחראית מחלקת ההנדסה על  פיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים ותאום בין רשויות התשתיות השונות החוצות את שטחה הסטטוטורי של המועצה, במטרה להבטיח תחזוקה נאותה במרחב המועצה ועמידה של עבודות התשתיות בתנאים המוגדרים ע"י המועצה ומניעת פגיעה בתשתיות קיימות.

  מטרת תכנית המתאר אשר פורסמה למתן תוקף בימים אלו, שד/4/19, לקבוע מגרשים המיועדים לבניה למגורים, שטחים חקלאיים, שטחי ציבור ואת זכויות הבניה המותרות בהם. בתכנית המתאר  החדשה שד/4/213 יתווספו למושב 187 יחידות דיור במגרשים בגודל של כחצי דונם.  תכנית המתאר מייעדת כ 20 אלף מ"ר לשטחי ציבור לרווחת התושבים. התכנית מגדירה את התנאים שיש למלא לשם הגשת היתרי בניה. על מבקש ההיתר  או איש המקצוע מטעמו להגיע למשרדי הועדה המקומית בימי קבלת קהל  ולעיין בהוראות התכנית ולקבל סיוע במידת הצורך. את הליך התכנון לאורך השנים  ליוו חברי הועד המקומי ודר' שי כספי כנציג הישוב מול  ועדות התכנון, כל זאת בשיתוף פעולה מלא עם הועדה המקומית. נתוני היישוב גני עםאוכלוסייה : במושב גני עם, יש 4 נחלות, 3 חוזי מגרש (בגודל חצי דונם), ו- 65  משקי עזר. במושב קיימות כ- 90  יחידות דיור (בחלק מן המשקים יש יותר מיחידת דיור אחת). השטח הכללי של המושב הוא כ- 355 דונם. במושב כ- 190 תושבים  וכ- 65 ילדים.   מצב עתידי של הישוב :   תמ"א 35, תכנית מתאר ארצית לפיזור אוכלוסין, מגדירה את המושב כישוב כפרי בן  300 משפחות. בממוצע של 4 נפשות למשפחה מדובר בישוב שימנה כ- 1200 תושבים. ראש המועצה סגן ראש המועצה והועדה המקומית בראשות מהנדסת הועדה אד' נילי יוגב  מבקשים לאחל לכל תושבי הישוב חג פסח שמח ובהצלחה בדרך החדשה. לאתר הועדה לתכנון ובניה  
עמוד 4 מתוך 4

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר