יקי אסקיו

ס.מהנדס המועצה ומנהל תשתיות

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: askayo@dsharon.org.il

מחלקת הנדסה

מחלקת ההנדסה הינה הגוף האמון על כל נושאי  התכנון, הבינוי, והתחזוקה בתחומי המועצה.

תפקיד המחלקה הינו גיבוש מדיניות וביצוע תשתיות ,תאורה ,תנועה ותמרור, כבישים ומדרכות , ביוב ,מים וניקוז במועצה והסדרת המערכות בהתאם לדרישות הרשויות בשיתוף  הישובים.

המחלקה אחראית גם על פרויקטי בינוי ציבורי: תכנון, שיפוץ, הסבה, שיקום, שיחזור והקמה של מוסדות ציבור - בתי ספר, גני ילדים, מתנ"סים, אולמות ספורט, בתי כנסת וכו'.

כמו כן, אחראית מחלקת ההנדסה על  פיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים ותאום בין רשויות התשתיות השונות החוצות את שטחה הסטטוטורי של המועצה, במטרה להבטיח תחזוקה נאותה במרחב המועצה ועמידה של עבודות התשתיות בתנאים המוגדרים ע"י המועצה ומניעת פגיעה בתשתיות קיימות.

שיתוף ציבור הינו חלק בלתי נפרד מתהליך הכנת תכנית המתאר, מתוך הכרה בכך שהתושבים ובעלי העניין אוחזים בידע תכנוני בעל ערך רב שיש להביאו בחשבון בעת התכנון. השלב הראשון בגיבוש תכנית המתאר בו אנו מצויים כיום הינו לצורך איסוף נתונים על המצב הקיים ותיאום עמדות. ביום א׳, 17/01/2016, נערכה סדנת עבודה עם נציגי הישובים לצורך איסוף הנתונים למצב הקיים. במהלך המפגש הוגדרו סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות, נערך תיאום ציפיות לגבי התכנון והאפשרויות להשתתף ולהשפיע וכן נאסף מידע מקומי רב. נוצר אמון ורבים נרתמו לתהליך. באמצעות ניתוח חוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות (SWOT) שהועלו אמש, צוות התכנון יערוך מיפוי של נתוני המועצה, אלו יהוו בסיס לבניית (החזון) והפרוגרמה התכנונית.
בסוף השבוע החולף הנחנו את אבן הפינה ואת היסודות לאולם הכנסים החדש שאנו מקימים בקריית המועצה, בטקס נכחו הסגל הבכיר של המועצה. אולם מודרני וחדשני המכיל כאלף מקומות ישיבה, שייעודו לרווחת תושבי המועצה לאירועי בתי ספר, נוער, הצגות וכן אירוח הפקות ומופעים גדולים.
ביום ג׳, 24/11/2015, ביקר במ.א. דרום השרון שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט. ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, הציג בפני השר את האתגרים והאיומים עימם מתמודדים המועצה ויישוביה, בהם מעמדו של הישוב צור יצחק וההשקעות הנדרשות בו, תכניות הבינוי בשטחי ירחיב וכן תקציבי הפיתוח והתשתיות בכלל המועצה.
סופת הרוחות והגשמים שפקדה את אזור דרום השרון השאירה אחריה נזקים עצומים. רוחות במהירות של למעלה ממאה קמ"ש עקרה מאות עצים, פגעה במאות בתים, השמידה מאות דונמים של גידולים חקלאיים והשאירה אלפי משפחות ללא חשמל ומים. צוותי החירום של המועצה נפרסו ככל יכולתם בישובי המועצה כדי לנסות ולתקן חלק מהנזקים.
עמוד 4 מתוך 8