הנגשה ומתקני משחקים

אמיר כהן

מהנדס המועצה

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: Amirc@dsharon.org.il

מתקני משחקים

בהמשך להנחיות הממונה על התקינה והחלטת ראש המועצה לתקצב את תחזוקת מתקני המשחקים בישובים , המועצה התקשרה עם חברת אחזקה .

במסגרת ההתקשרות, החברה תבצע את התחזוקה החודשית  בגנים בהם מתקני המשחקים עומדים בדרישות התקן 1498 וקיבלו אישור תקינה בתוקף.

התחזוקה כוללת: ביקורת חודשית ושנתית, אישור תקינה שנתי והיענות לקריאות מוקד.

כמו כן, החברה תבצע טיפול במתקנים כגון : החלפת לוחות עץ, ברגים, שרשראות וצבע.

התחזוקה אינה כוללת אלמנטים ותשתיות.

בישובים אשר אושרו המתקנים והינם עומדים בתקינה החלו שרותי התחזוקה , ישובים בודדים אשר טרם השלימו את הדרישות לתקן ,בתקווה כי יכנסו למהלך תחזוקה סדירה בחודשים הקרובים.

הנגשה

בשנת 1998 נחקק בכנסת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

בשנת 2005 תוקן החוק והתווסף לו פרק העוסק בנגישות.

מאז פורסמו מספר תקנות ותקנים עם אופן יישומם ואכיפתם , משמעות תקנות אלו הינה להתאים את כלל העסקים בישראל לאוכלוסייה המוגבלת.

חקיקה חסרת תקדים זו מהווה מהפכה של ממש ומחייבת הערכות משמעותית של בעלי העסקים בישראל מרמת המודעות, התכנון וכלה ביישום בפועל של הנדרש כדי לעמוד בתקנות.

על כל ארגון להשלים את ההיערכות לתקנות הנגישות בנושאים הבאים:

  • יידוע כלל העובדים בחובות הנגישות על פי חוק על איסור אפליה ובשירות שוויוני לאנשים עם מוגבלות, וכן על הסדרי הנגישות בארגון
  • כתיבת תכנית הדרכה שאושרה על ידי מורשה נגישות השירות
  • הדרכת עובדים קיימים על ידי אמצעי דפוס או לומדה

מחלקת הנדסה הציעה לרכז את כל הישובים לסקר ותקנות השרות בכל ישוב ואף קיבלה הצעות ממספר חברות בתחום.

הועבר לישוב נוסח החוק וכיצד יש לפעול.

נשמח לסייע בנושא בכדי שיונגשו כלל העסקים ,האגודות והישובים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר