תחומי פעילות

יקי אסקיו

ס.מהנדס המועצה ומנהל תשתיות

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: askayo@dsharon.org.il

תחומי עיסוק מחלקת הנדסה