ראשון, 02 נובמבר 2014 12:39

עדכון בנוגע לרעש המטוסים מעל שטחי מ.א. דרום השרון

בהמשך לפעילות המועצה כנגד מטרדי הרעש כתוצאה מהשימוש במרחב האווירי שמעל לשטחי המועצה לשימוש בנחיתות במסלול החדש בנתב"ג (מסלול 21), הרינו לבשר כי בקשת השימוש החורג מהוראות תמ"א 2/4 בנוגע למסלול 21, שהוגשה ע"י רשות שדות התעופה, נדחתה ע"י הועדה המחוזית-מקומית לתכנון ובניה לענייני נתב"ג.

לדעת הועדה שינוי תבנית התפעול שנקבעה בתמ"א מחייבת הילך של תיקון התמ"א ולא במסגרת של שימוש חורג. את המועצה בהתנגדות ייצג עו"ד נרי ירקוני.

זוהי פעולה אחת מתוך כמה שאנו נוקטים בנדון לצמצום מטרדי הרעש של מטוסים וכמות הנחיתות על מסלול 21 מכיוון צפון.

עם זאת, בהתפתחות שהתרחשה לאחרונה, הודיעה נציגת רשות שדות התעופה לראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו, כי מאחר ועל הרשות לבצע עבודות תחזוקה בצומת מסלולים 12-26, עבודות שלא ניתן היה לבצען בעת שדרוג המסלולים, יהיה צורך להשתמש במסלול 21 למשך כחודשיים, מיום 01/11/14 ועד ליום 17/01/15 - בימי שבת, החל מהשעה 07:30.

כתוצאה מכך יווצרו מטרדי רעש בשל נחיתות מטוסים בתקופה האמורה.

עם זאת, רשות שדות התעופה ציינה כי היא מודעת לחוסר הנוחות שתיגרם לתושבי מ.א. דרום השרון כתוצאה מביצוע העבודות וכי תעשה את כל שביכולתה לסיים את העבודות מהר ככל האפשר ולהגביל את תנועת המטוסים בתקופה האמורה למינימום ההכרחי.

המועצה תעקוב אחרי ביצוע עבודות אלו ותעדכן את התושבים על כל התפתחות.

מצ"ב:

  1. החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לענייני נתב"ג
  2. מכתבה של נציגת רשות שדות התעופה לראש המועצה בנוגע לעבודות התחזוקה

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר