שני, 22 יולי 2013 08:16

פורסמה ונכנסה לתוקף תוכנית מתאר לגני עם (שד/4/213)