חמישי, 10 ספטמבר 2015 09:20

תוכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון

מצגת תוכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון, שהוצגה בפני מליאת המועצה ביום 02.09.2015 ע״י מהנדסת הועדה הועדה לבניין ערים, נילי יוגב.