חמישי, 08 אוגוסט 2013 10:44

הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה להסדרת גבולות הועדים המקומיים בתחום המועצה האזורית דרום השרון