שלישי, 18 נובמבר 2014 14:21

אזור תעסוקה משותף לדרום השרון ומ"מ כפר ברא

מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה את התוכנית לאזור תעסוקה משותף לדרום השרון ומ"מ כפר ברא.

התכנית משתרעת על שטח של כ- 600 דונם וכוללת משטחי דרום השרון, כפר ברא ושטח גלילי (שטח הנמצא בתחום סמכות הועדה המחוזית ללא שיוך מוניציפאלי).

התכנית קודמה לאחר שנתקבל מכתב מחברת "חוצה ישראל" המסדיר את כביש הגישה 5233 ובמיוחד את הגשרים מעל כביש 6 ומכיכר ג'לג'וליה לכביש 444.

ייחודה של התכנית שהיא יוצרת שיתוף פעולה בין שתי רשויות, יהודית וערבית, במטרה לשרת את תושבי שתי הרשויות והאזור. בתחום התכנית שטחים ציבוריים, פארק וייעודי קרקע לתרבות הפנאי- בתי קפה, בוטיקים, עבודות יד וכו'.

התכנית תסדיר ותמגר את הפרות הבנייה הקיימות בחלק מהשטח היום.

החלטת הועדה: " מליאת הועדה מברכת על תכנית פארק תעסוקה המשותף לדרום השרון וכפר ברא ורואה בפרוייקט פריצת דרך לשיתוף פעולה אזורי יהודי ערבי. הועדה המקומית ממליצה לועדה המחוזית על הפקדת התכנית. בתנאי קביעת שלביות הפיתוח לביצוע הרחבת כביש 5233 בתאום עם משרד התחבורה בועדה המחוזית 

אזור תעסוקה משותף לדרום השרון ומ"מ כפר ברא

4475 mb file c8ed2

4476 mb file 1e056

 

4474 mb file c22ab

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר