חמישי, 31 יולי 2014 03:00

הנחיות מרחביות לעבודות פטורות מהיתר – לפי תיקון 101 לחוק תו"ב

בתאריך 1.8.2014 נכנס לתוקף השינוי לחוק התכנון והבנייה בנוגע לעבודות הפטורות מהיתר.

התיקון קובע כי ניתן לבצע עבודות מסוימות, שהשר קבע בתקנות, ללא צורך בקבלת היתר בניה לשם כך.

התקנות נחתמו, ונקבע בהן כי העבודות השונות שנכללו בתקנות פטורות מהיתר רק בתנאי שהן תואמות את החוק, התקנות, התכניות החלות על השטח, וההנחיות המרחביות שתקבע הוועדה המקומית.

לנוסח תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) – התשע"ד - 2014 (תנאים מרחביים) (להלן: "תיקון 101")

לשינויים המרכזיים  - באתר הועדה לתכנון ובניה דרום השרון

ביום 28.7.14 קיימה מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה, דיון בהנחיות המרחביות למרחב התכנון של המועצה לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. מליאת הועדה אישרה את ההנחיות לביצוע.

בתאריך 1.8.2014 נכנס לתוקף השינוי לחוק התכנון והבנייה בנוגע לעבודות הפטורות מהיתר.  התיקון קובע כי ניתן לבצע עבודות מסוימות, שהשר קבע בתקנות, ללא צורך בקבלת היתר בניה לשם כך.  התקנות נחתמו, ונקבע בהן כי העבודות השונות שנכללו בתקנות פטורות מהיתר רק בתנאי שהן תואמות את החוק, התקנות, התכניות החלות על השטח, וההנחיות המרחביות שתקבע הוועדה המקומית.ההנחיות הוכנו על ידי לשכת התכנון של הועדה המקומית תוך התייעצות עם הצוות המקצועי במשרד הפנים האחראי על הטמעת התיקון לחוק בוועדות המקומיות תוך הטמעת הצעות של חברי מליאת הועדה.

לעקרונות הליכי הרישוי לפי תיקון 101 (מצגת)

נבקש להדגיש כי לגבי חלק מהפטורים נקבעה חובת דיווח לאחר הקמת המבנה בפטור. כאשר נדרש לדווח לרשות, ולא עושים זאת – העבודה מפסיקה להיות "עבודה פטורה מהיתר", ולכן אם היא בוצעה ללא היתר היא מהווה עבירת בנייה לכל דבר ועניין.

 

בהצלחה לכולם.


 

ב ב ר כ ה ,


 

 ד"ר מוטי דלג'ו                   אדר'  נילי  יוגב
 

ראש   המועצה                 אדריכלית הועדה המקומית
 יו"ר הועדה המקומית

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר