רביעי, 18 מרס 2015 18:19

מחלקת הנוער בדרום השרון

חזון המחלקה

המחלקה לנוער במועצה אזורית  דרום השרון תפעל להגברת המעורבות בקהילה ולפיתוח מנהיגות צעירה ולעצמאות החניך והקבוצה.

המחלקה מהווה גורם מוביל בקרב בני הנוער ותפתח אחריות אישית, חברתית וסביבתית.

המחלקה לנוער תפעל לחיבור ויצירת רצף בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תהיה שותפה פעילה ותסייע לתנועות הנוער הפועלות במועצה ותעודד שותפויות עם גופים מכל המגזרים למען בני הנוער.

המחלקה תפעל לחיזוק תחום הנוער ביישובים תוך שמירה על הייחודיות והאוטונומיה של כל יישוב.

מטרות המחלקה

  • מחלקת הנוער תעודד פיתוח מנהיגות צעירה, באמצעות גופי מנהיגות נוער, קורסים והשתלמויות.  
  • מחלקת הנוער תפעל לעלייה ברמת המעורבות החברתית באמצעות יחידה להתנדבות המעודדת ויוזמת פעילויות ותוכניות העוסקות בתרומה לקהילה.
  • מחלקת הנוער תפעל למיגור האלימות, הסמים והאלכוהול בקרב בני הנוער ע"י תוכניות אזוריות, יישוביות ופרטניות ובאמצעות תוכנית "עיר ללא אלימות"  הפועלת במועצה.
  • מחלקת הנוער תפעל להעלאת המודעות והפעילות בנושא הגנת הסביבה ע"י השתלמויות, טיולים  ותוכניות אזוריות ויישוביות. 
  • מחלקת הנוער תפעל לחיזוק שיתופי הפעולה עם בתי הספר ברשות באמצעות קורסים לנוער, תוכניות מניעה, פעילויות התנדבותיות ארגון ותכנון טיולים.
  • מחלקת הנוער תיתן מענה שווה לצורכי כל תנועות הנוער הפועלות במועצה, באמצעות כוח אדם, סיוע תקציבי, מתן שירותים שוטפים, ליווי וחניכה של רכזי הנוער.
  • מחלקת הנוער תפעל לבניית צוות מוביל מקצועי ומיומן. באמצעות ישיבות עבודה, סמינרים, ימי עיון, סדנאות וחניכה פרטנית.
  • מחלקת הנוער תעודד השותפות עם "מינהל חברה ונוער" באמצעות שילוב תוכניות במערך הפעילות השנתי, קבלת ליווי וחניכה מגורמי פיקוח מנהלתיים, קורסי אוריינטציה לרכזי הנוער ושילוב בני הנוער בתוכניות ארציות.
  • מחלקת הנוער תפעל בשיתוף פעולה עם מחלקות המועצה השונות ותעודד איגום משאבים בין המחלקות ומוקדי חוץ.  

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר