בניין מ.א. דרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון הוקמה בי"ג ניסן תש"ם, 30 במרץ 1980, בעקבות איחוד 3 מועצות אזוריות שפעלו אז: "הירקון", "מפעלות אפק", "השרון התיכון".  

שמה של המועצה נגזר ממיקומה הגיאוגרפי באזור השרון הדרומי. סמלה עוצב תוך שילוב שלושת היסודות של המועצות המרכיבות את המועצה האזורית: ירקון - נחל ירקון,  מפעלות אפק - מבצר אנטיפטרוס  והשרון התיכון  - עץ פרי הדר 

המועצה האזורית דרום השרון משתרעת על שטח של כ-95 אלף דונם וגובלת עם 22 רשויות אחרות.

{readmore:להמשך}

בשנים האחרונות גברה המודעות במושבים ובקיבוצים, במגמה שעניינה איסוף, שימור, רישום וניהול מסמכים, המתעתדים את תולדות הישובים שהם למעשה פרקים חשובים ומרכזיים בתולדות המדינה. בספטמבר 2009 התאספנו, ארכיונאים בישובי דרום השרון ויצרנו קבוצה לומדת ותומכת, אלה באלה. אתר זה הוקם כדי להביא לידיעת הציבור את קיומם של הארכיונים שהם מרכזי מידע המכילים תעודות, מסמכים וכד', ואת עבודתם של הארכיונאים הנעשית ברוב המקרים, ביוזמות פרטניות, בשקט ובצנעה כל אחד ביישובו. רוב רובנו עוסקים במפעל זה בהתנדבות לאחר שהשתלמנו בקורסים מיוחדים. בנוסף לכך אנו מבקשים, באמצעות האתר לעודד ישובים נוספים להקים ארכיונים ומכרזי מידע. באתר זה נביא מעת לעת דיווח על המתרחש בתחום ונשמח לקבל הדים, תגובות ועזרה באיסוף החומר ורישומו. לריכוז הפעילות התנדב ועד פעולה: ליליק זקס, נורית שטרנברג, עמיקם רגב ורוחה שפירא
ביום רביעי, 24/10/12, התארחו מנהלי מחלקות, חברי מליאה ונציגי ישובים מהמועצה האזורית שער הנגב בהשתלמות במועצה האזורית דרום השרון. מטרת ההשתלמות היתה ללמוד מניסיונה של מועצת דרום השרון בנושאי ניהול, תקציב, מיסוי, נדל"ן וניהול יחסים וקונפליקטים בקהילה. ראש הרשות, ד"ר מוטי דלג'ו, פתח את ההשתלמות בהרצאה על דרכי הניהול הנהוגות במועצה, ניהול ארנונה ותקציב וחלוקת האחריות בין הגורמים השונים. בנוסף, פירט ראש הרשות בנושא ההרחבות והיחסים בין ועד מוניציפאלי לוועד מקומי בתחומי המועצה. נמרוד זיו מקיבוץ אייל סיפר על תהליך השינוי שעבר הקיבוץ בשנים האחרונות והשלכותיו על השיתוף בין החברים בקיבוץ לאור ניסיונו רב השנים כמנהל קיבוץ. יהודית טל, מנהלת מחלקת שרות הרווחה במועצה, סקרה את תחומי עבודת המחלקה בראשותה. בין השאר שמה מנהלת המחלקה דגש על מחלקת הגישור הקהילתי הפועלת במסגרת המחלקה. מחלקת הגישור הקהילתי מספקת שירותים ייחודיים בגישור ובניית הסכמות בין התושבים למוסדות הקהילה ומהווה מרכז מידע לנושא זה בכל הארץ. ענת אהרון מנהלת היחידה לגישור קהילתי  סיפרה מניסיונה על אופי פעילות היחדיה, הקשיים בפניהם היא ניצבת והפתרון שמציגה המחלקה לקשיים אלו. עוד הוצגו פעילויות המועצה בתחום הבן הממשיך. אורחי המועצה מן הנגב הבטיחו כי ימשיכו לעמוד בקשר בעת יישום הדברים שלמדו במועצת דרום השרון. אנשי דרום השרון מצדם הביעו את רצונם לבקר במועצת שער הנגב, להביע הזדהות עם תושבי המועצה ולהשתלם בנושאי החירום בהם מתורגלים עובדי המועצה ותושביה.
ביום ראשון הסתיים ביקורה בישראל של משלחת מהעיר נויווויד שבגרמניה במסגרתו נחתם הסכם משותף לציון 25 שנים לכינון מערכת היחסים שבין מועצת העיר נויוויד למועצת דרום השרון.  המשלחת שמנתה 8 חברים בראשות ראש מועצת נויוויד וחברי מועצת העיר השתתפה במהלך ביקורה בישראל בכנס השלטון המקומי לערים תאומות מגרמניה וכן ביקרה בישובי המועצה , נפגשה עם תלמידים ותושבים ועמדה מקרוב אחר הפעילות בתחומים המוניצפליים השונים. כנס לציון 25 שנים לכינון מערכת היחסים התקיים במועצה ביום חמישי 15/11/12 במעמד המשלחת מגרמניה, חברי מליאת המועצה ועובדיה הבכירים.
עמוד 26 מתוך 28